ดารา-ข่าว

เซนดายาบอกว่าทอม ฮอลแลนด์ช่วยเรื่องตุ๊กตุ่น 'Euphoria' ที่ยากให้กับภาพยนตร์ของเธอ