ภาพยนตร์

ความจริงเกี่ยวกับความประทับใจของภาพยนตร์ทริป ร้านอาหาร และความสมจริงของพวกมัน