คนดัง

Janice Dickinson จบลงด้วยมูลค่าสุทธิ 500,000 เหรียญสหรัฐได้อย่างไร