ดารา-ข่าว

James Harris และ David Parnes ออกจาก 'Million Dollar List' หลังจาก Seven Seasons