รายการโทรทัศน์

ผู้เข้าแข่งขัน 'ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด' 18 คนที่ล้มลงจากเกวียน (+ 2 ใครเก็บมันไว้)