รายการโทรทัศน์

'16 และตั้งครรภ์': นี่คือจำนวนเงินที่ MTV จ่ายให้กับนักแสดง