คนดัง

เวลานั้น SNL ยิง Norm MacDonald... เขาคั่วพวกเขาในอีกหนึ่งปีต่อมา