คนดัง

David Hasselhoff จากการมีมูลค่า 100 ล้านเหรียญเป็น 10 ล้านเหรียญได้อย่างไร