ภาพยนตร์

เกิดอะไรขึ้นกับภาพยนตร์ 'Barbie' ของ Margot Robbie?