คนดัง

คาสิโน ร้านอาหาร และธุรกิจดังอื่นๆ ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง