ภาพยนตร์

The Rock ปฏิเสธที่จะทำ 'คิ้วของผู้คน' อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้