สัมภาษณ์

พิเศษ: Noella Bergener เป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่ร่วมแสดงใน 'Real Housewives of Orange County'