สัมภาษณ์

พิเศษ: เหตุใด Cam เลิกติดตาม Chase หลังจาก 'ร้อนแรงเกินกว่าจะจัดการ' ได้