ภาพยนตร์

นี่คือวิธีที่ Matt Damon เตรียมพร้อมสำหรับโลกิปลอมใน 'Thor: Ragnarok'