คนดัง

นี่เป็นวิธีที่ Mariah Carey รวบรวมมูลค่าสุทธิ 520 ล้านเหรียญของเธอ