คนดัง

นี่คือวิธีที่ผู้ช่วยส่วนตัวของ Betty White รักษาความทรงจำของเธอให้คงอยู่