คนดัง

นี่คือจำนวนเงินที่ Dwayne Johnson จ่ายให้กับ 'Moana'