ดารา-ข่าว

การแสดงของ Nick Cannon AXED หลังจากออกอากาศ 6 เดือน