ดารา-ข่าว

นักเขียนกายวิภาคของ Grey ถูกกล่าวหาว่าสร้างเรื่องราว 'ชีวิต'