คนดัง

Tom Cruise หลีกเลี่ยงการทำงานกับนักแสดงหญิงที่สูงกว่าเขาหรือไม่?