ภาพยนตร์

ตัวละครในเรื่อง 'ลูก้า' ของพิกซาร์กำลังเปลี่ยนวิธีที่เด็กๆ มองดูความพิการ