คนดัง

Murr จาก 'Jokers ที่ทำไม่ได้' ยังคงแต่งงานอยู่หรือไม่?